Upozorňujeme na možnost čerpání finančních prostředků i z dalších Strukturálních fondů. Zejména se jedná o Evropský fond regionálního rozvoje. V případě zájmu, věnujte pozornost následujícím operačním programům:

 

 

-          Společný regionální operační program (SROP),

 

 řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

 více informací na http://www.strukturalni-fondy.cz

 

 

-          Operační program Průmysl a podnikání (OPPP),

 

řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

více informací na http://www.mpo.cz a http://www.czechinvest.cz