Meziresortní hodnotící komise pro skupinu oborů fyzika a matematika, vědy o Zemi
Předseda Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
  Univerzita Karlova v Praze
Místopředseda Ing. Jan Vondrák, DrSc.
  Astronomický ústav AV ČR
Členové Doc. RNDr. Jan Košler, PhD.
  Univerzita Karlova v Praze
  Prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.
  České vysoké učení technické v Praze
  Mgr. Hana Vondráčková
  Ministerstvo kultury
  Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  Prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Prof. RNDr. Michal Lenc, PhD.
  Masarykova univerzita v Brně
  Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  Masarykova univerzita v Brně
  Doc. RNDr. Miloslav Dušek, PhD.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  RNDr. Miloslav Frýzek
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Ing. Jiří Kamarád, CSc.
  Fyzikální ústav AV ČR
  Doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR
  RNDr. Vladimír Čermák, DrSc.
  Geofyzikální ústav AV ČR
  RNDr. Ivana Nemešová, CSc.
  Ústav fyziky atmosféry AV ČR
  RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
  Matematický ústav AV ČR
Tajemník Jaroslava Bálková
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy