Meziresortní hodnotící komise pro skupinu oborů společenské vědy
Předseda Doc. Ing. Ivana Tichá, Ph. D.
  Česká zemědělská univerzita v Praze
Místopředseda Doc. PhDr. Milan Znoj, CSc.
  Univerzita Karlova v Praze
Členové Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  Mgr. Hana Vondráčková
  Ministerstvo kultury
  Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Prof. PhDr. Milan Togner
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.
  Slezská univezita v Opavě
  Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.
  Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o.
  Doc. PhDr. et PaedDr. Miloň Potměšil, Ph. D.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  PhDr. Miroslav Scheinost
  Institut pro kriminologii asociální prevenci
  Doc. JUDr. Milan Janků, CSc.
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
  Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
  Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
  Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  PhDr. Daniel Heller
  Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Tajemník RNDr. Miloslav Frýzek
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy