Meziresortní hodnotící komise pro skupinu oborů vojenství, informatika a průmysl
Předseda Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc.
  Vysoké učení technické v Brně
Místopředseda Ing. Ivan Dobiáš, DrSc.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Členové Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
  Letecké opravny Malešice, o. z.
  Prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.
  Univerzita obrany
  Ing. Antonín Zlínský
  Ministerstvo obrany
  Ing. Petr Ondráček, CSc.
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
  České vysoké učení technické v Praze
  Prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc.
  České vysoké učení technické v Praze
  Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc.
  Vysoké učení technické v Brně
  Prof. RNDr. Petr Danihelka, CSc.
  Vysoká škola báňská - TU Ostrava
  Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
  České vysoké učení technické v Praze
  Doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Ing. Vít Kavan, CSc.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
  Ustav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
  Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
  Ing. Jan Šimša, CSc.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Tajemník RNDr. Miloslav Frýzek
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy