Meziresortní hodnotící komise pro skupinu oborů biovědy a chemie
Předseda Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
  Česká zemědělská univerzita v Praze
Místopředseda Doc. Ing. Petr Ráb, DrSc.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Členové Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
  Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.
  Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
  Vysoké učení technické v Brně
  Prof. RNDr. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph. D.
  Masarykova univerzita v Brně
  Doc. RNDr. Josef Pospíšil, CSc.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  RNDr. Jan Hrušák, CSc.
  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Tajemník RNDr. Miloslav Frýzek
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy