Meziresortní hodnotící komise pro skupinu oborů zemědělství
Předseda Mgr. Jan Lipavský, CSc.
  Výzkumný ústav rostlinné výroby
Místopředseda Ing. Jiří Stehlík
  Ministerstvo zemědělství
Členové Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
  Výzkumný ústav veterinárního lékařství
  Doc. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
  Výzkumný ústav živočišné výroby
  Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph. D.
  Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
  Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  Doc. RNDr. Josef Pospíšil, CSc.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
  Veterinární a farmaceutická fakulta Brno
  Prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.
  Česká zemědělská univerzita v Praze
  Prof. Ing. Jan Frelich, CSc.
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Tajemník RNDr. Miloslav Frýzek
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy