Meziresortní hodnotící komise pro skupinu oborů lékařské vědy
Předseda MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
  Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Místopředseda Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Členové Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
  Fakultní nemocnice Hradec Králové
  MUDr. Ivan Pfeifer, CSc.
  Ministerstvo zdravotnictví
  Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc.
  Fakultní nemocnice Brno
  MUDr. Radim Šrám, DrSc.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.
  Fakultní nemocnice Brno
  Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
  Univerzita Karlova v Praze
  Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
  Masarykova univerzita v Brně
  Ing. Jana Říhová
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  MUDr. Miroslav Kalina
  Nemocnice Na Homolce
  Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  MUDr. Josef Houštěk, DrSc.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Tajemník RNDr. Miloslav Frýzek
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy