Výsledky průběžného hodnocení výzkumných záměrů - skupina oborů vojenství, informatika a průmysl
ID_VZ Název_VZ Příjemce Průběžné hodnocení
MSM0021620838 Moderní metody, struktury a systémy informatiky Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021622419 Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy Masarykova univerzita A
MSM0021627501 Cílená příprava speciálních sloučenin a materiálů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností a nadmolekulárních struktur Univerzita Pardubice A
MSM0021627505 Teorie dopravních systémů Univerzita Pardubice C
MSM0021630501 Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů Vysoké učení technické v Brně A
MSM0021630503 Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN) Vysoké učení technické v Brně A
MSM0021630508 Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti Vysoké učení technické v Brně A
MSM0021630511 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí Vysoké učení technické v Brně A
MSM0021630513 Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) Vysoké učení technické v Brně A
MSM0021630516 Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmímkách trvale udržitelného rozvoje Vysoké učení technické v Brně A
MSM0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav Vysoké učení technické v Brně A
MSM4674788501 Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem Technická univerzita v Liberci A
MSM4977751303 Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů Západočeská univerzita v Plzni A
MSM4977751310 Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice Západočeská univerzita v Plzni B
MSM6046137302 Příprava a výzkum funkčních materiálů a materiálových technologií s využitím mikro- a nanoskopických metod Vysoká škola chemicko-technologická v Praze A
MSM6046137304 Moderní způsoby úpravy, zpracování a využití paliv  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze B
MSM6198910007 Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava C
MSM6198910013 Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava B
MSM6198910015 Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava B
MSM6198910016 Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů založených na bázi interkalovaných fylosylikátů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava A
MSM6198910019 Procesy snižování produkce CO2 - DeCOxProcesy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava A
MSM6840770001 Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí České vysoké učení technické v Praze B
MSM6840770002 Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami České vysoké učení technické v Praze B
MSM6840770003 Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství České vysoké učení technické v Praze A
MSM6840770005 Udržitelná výstavba České vysoké učení technické v Praze A
MSM6840770006 Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území České vysoké učení technické v Praze C
MSM6840770011 Technika životního prostředí České vysoké učení technické v Praze B
MSM6840770012 Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II České vysoké učení technické v Praze A
MSM6840770014 Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií České vysoké učení technické v Praze A
MSM6840770015 Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat České vysoké učení technické v Praze A
MSM6840770017 Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů České vysoké učení technické v Praze C
MSM6840770020 Bezpečnost jaderných zařízení České vysoké učení technické v Praze A
MSM6840770021 Diagnostika materiálů České vysoké učení technické v Praze A
MSM7088352101 Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  A