Výsledky průběžného hodnocení výzkumných záměrů - skupina oborů fyzika a matematika, vědy o Zemi
ID_VZ Název_VZ Příjemce Průběžné hodnocení
MSM0021620831 Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace Univerzita Karlova v Praze C
MSM0021620834 Fyzika kondenzované fáze: nové materiály a technologie Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620835 Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620839 Metody moderní matematiky a jejich aplikace Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021622409 Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace Masarykova univerzita A
MSM0021622410 Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur Masarykova univerzita A
MSM0021622411 Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek Masarykova univerzita A
MSM0021622412 Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) Masarykova univerzita B
MSM0021622418 Dynamická geovizualizace v krizovém managementu Masarykova univerzita C
MSM4781305903 Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace Slezská univerzita v Opavě B
MSM4781305904 Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice Slezská univerzita v Opavě A
MSM4977751301 Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání Západočeská univerzita v Plzni A
MSM4977751302 Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi Západočeská univerzita v Plzni A
MSM6007665808 Fyzikální biologie - nové přístupy v biologickém výzkumu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích B
MSM6198898701 Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování Ostravská univerzita v Ostravě B
MSM6198959213 Měření a informace v optice Univerzita Palackého v Olomouci A
MSM6198959214 Matematické modely a struktury Univerzita Palackého v Olomouci A
MSM6840770010 Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách České vysoké učení technické v Praze A
MSM6840770022 Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace České vysoké učení technické v Praze B
MSM6840770029 Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta České vysoké učení technické v Praze A
MSM7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  C