Výsledky průběžného hodnocení výzkumných záměrů - skupina oborů biovědy a chemie
ID_VZ Název_VZ Příjemce Průběžné hodnocení
MSM0021620812 Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby Univerzita Karlova v Praze B
MSM0021620828 Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021622413 Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím Masarykova univerzita A
MSM0021622415 Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací Masarykova univerzita A
MSM0021622416 Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase Masarykova univerzita A
MSM0021627502 Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace v diagnostice a technologii živých a neživých materiálů Univerzita Pardubice A
MSM0021630502 Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy Vysoké učení technické v Brně A
MSM6007665801 Ekologické, evoluční a experimentálně biologické přístupy ke studiu vzniku a významu biodiverzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích A
MSM6046137301 Katalytické procesy v chemii a chemické technologii Vysoká škole chemicko-technologická v Praze A
MSM6046137306 Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů Vysoká škole chemicko-technologická v Praze A
MSM6046137307 Fyzikálně-chemické metody analýzy a popisu chemických systémů a biosystémů Vysoká škole chemicko-technologická v Praze A
MSM6198959212 Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanismy Univerzita Palackého v Olomouci A
MSM6198959215 Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev Univerzita Palackého v Olomouci B
MSM6198959216 Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk  Univerzita Palackého v Olomouci A
MSM6198959218 Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích Univerzita Palackého v Olomouci B