Výsledky průběžného hodnocení výzkumných záměrů - skupina oborů zemědělství
ID_VZ Název_VZ Příjemce Průběžné hodnocení
MSM6007665806 Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích A
MSM6007665809 Biologické, enviromentální a chovatelské aspekty v rybářství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích A
MSM6019369701 Výzkum sladařských a pivovarských surovin a technologií Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. C
MSM6046070901 Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje Česká zemědělská univerzita v Praze A
MSM6046070905 Studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny Česká zemědělská univerzita v Praze A
MSM6046137305 Teoretické základy potravinářských a biochemických technologií Vysoká škola chemicko-technologická v Praze A
MSM6215648902 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně A
MSM6215712402 Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  A
MSM6215712403 Aktivní tvorba zdraví, užitkovosti a výkonnosti hospodářských zvířat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  A