Výsledky průběžného hodnocení výzkumných záměrů - skupina oborů lékařské vědy
Komise Kategorie ID_VZ Název_VZ Příjemce Průběžné hodnocení
6 A MSM0021620806 Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů Univerzita Karlova v Praze B
6 B MSM0021620807 Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění Univerzita Karlova v Praze B
6 B MSM0021620808 Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu Univerzita Karlova v Praze A
6 A MSM0021620813 Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace Univerzita Karlova v Praze A
6 B MSM0021620814 Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organismu Univerzita Karlova v Praze B
6 A MSM0021620816 Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace Univerzita Karlova v Praze A
6 A MSM0021620817 Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu Univerzita Karlova v Praze A
6 A MSM0021620819 Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů Univerzita Karlova v Praze A
6 B MSM0021620820 Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života Univerzita Karlova v Praze B
6 B MSM0021620822 Výzkum nových lékových struktur Univerzita Karlova v Praze A
6 B MSM0021622402 Časná diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob Masarykova univerzita B
6 A MSM0021622404 Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS Masarykova univerzita A
6 B MSM6198959205 Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě Univerzita Palackého v Olomouci A