Prodlužované výzkumné záměry
Příjemce ID kód VZ Prodloužení Kategorie IP 2010 (tis. Kč) IP 2011 (tis. Kč)
údaj v rozhodnutí k poskytnutí údaj v rozhodnutí k poskytnutí
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620802 2010-2011 A 8689 5793 8689 2897
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620803 2010-2011 A 4223 2816 4223 1408
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620804 2011 A x x 5732 1911
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620814 2011 A x x 32556 10852
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620819 2011 A x x 37754 12585
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620824 2010-2011 A 19436 12958 19436 6479
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620825 2010-2011 A 25462 16975 25462 8488
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620827 2010-2011 A 33654 22436 33655 11219
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620834 2011 A x x 83768 27923
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620835 2011 A x x 43905 14635
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620838 2011 A x x 37864 12622
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620839 2011 A x x 35422 11808
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620841 2011 A x x 45113 15038
Masarykova univerzita MSM0021622405 2010-2011 A 6792 4528 6792 2264
Masarykova univerzita MSM0021622407 2011 A x x 7633 2545
Masarykova univerzita MSM0021622408 2011 A x x 12335 4112
Masarykova univerzita MSM0021622411 2011 A x x 14095 4699
Masarykova univerzita MSM0021622421 2011 A x x 9677 3226
Masarykova univerzita MSM0021622427 2011 A x x 11226 3742
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630501 2010-2011 A 20671 13781 20671 6891
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630502 2010-2011 A 14348 9566 14348 4783
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630503 2011 A x x 22461 7487
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630508 2011 A x x 17805 5935
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630511 2011 A x x 16284 5428
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630516 2010-2011 A 14859 9906 14859 4953
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630518 2010-2011 A 15394 10263 15394 5132
Slezská univerzita v Opavě MSM4781305903 2010-2011 B 8364 5577 8364 2788
Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751302 2011 A x x 13300 4434
Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751303 2010-2011 A 12230 8154 12230 4077
Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751310 2011 A x x 6390 2130
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665801 2011 A x x 29600 9867
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665803 2010-2011 A 3776 2518 3776 1259
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665806 2011 A x x 15500 5167
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665807 2010-2011 A 5950 3967 5950 1984
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. MSM6019369701 2010-2011 B 10426 6951 10426 3476
Česká zemědělská univerzita v Praze MSM6046070901 2011 A x x 48678 16226
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137301 2010-2011 A 24844 16563 24844 8282
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137302 2010-2011 A 31593 21062 31593 10531
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137304 2010-2011 A 12735 8490 12735 4245
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137305 2010-2011 A 60535 40357 60535 20179
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137306 2010-2011 A 24909 16606 24909 8303
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137307 2010-2011 A 20418 13612 20418 6806
Vysoká škola ekonomická v Praze MSM6138439905 2011 A x x 9721 3241
Ostravská univerzita v Ostravě MSM6198898701 2011 A x x 11644 3882
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910007 2010-2011 A 11200 7467 11200 3734
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959221 2011 A x x 11132 3711
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně MSM6215648902 2011 A x x 35380 11794
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně MSM6215648904 2011 A x x 14514 4838
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770010 2011 A x x 12394 4132
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770011 2011 A x x 14113 4705
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770020 2011 A x x 20314 6772
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770021 2011 A x x 20830 6944
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770022 2011 A x x 19773 6591
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770029 2011 A x x 12202 4068